sidhuvud

Nyheter

 • 3.5.2014
  Inkomstpolitiken
  Vårt jordbruk idag är en blandning av både stora och små gårdar. Det finns till exempel mjölkproducenter som har mindre än tio mjölkkor och det finns g&arin...
 • 14.4.2014
  Resolution från ÖSPs vårmöte 2014
  På mycket kort tid har det världspolitiska läget allvarligt försämrats. Vår nationella livsmedelsförsörjning är ytterst viktig. Jordbruket är en gru...
 • 12.12.2013
  Uttalande från ÖSP:s höstmöte 11.12.2013
  Uttalande från ÖSP:s höstmöte 11.12.2013 Besluten om ramarna för EU:s jordbrukspolitik för perioden 2014-2020 börjar vara fattade inom EU. Trots att Finland fick...

Österbotttens svenska producentförbund r.f. är en fackförening för lantbruks-, skogs- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.

Sidorna uppdaterades 11.6.2014

Nu är vi 7064 medlemmar!

Gilla oss på Facebook