sidhuvud

Nyheter

 • 14.4.2014
  Resolution från ÖSPs vårmöte 2014
  På mycket kort tid har det världspolitiska läget allvarligt försämrats. Vår nationella livsmedelsförsörjning är ytterst viktig. Jordbruket är en gru...
 • 12.12.2013
  Uttalande från ÖSP:s höstmöte 11.12.2013
  Uttalande från ÖSP:s höstmöte 11.12.2013 Besluten om ramarna för EU:s jordbrukspolitik för perioden 2014-2020 börjar vara fattade inom EU. Trots att Finland fick...
 • 28.11.2013
  SLC godkände nationella stödpaketet
  Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. godkände idag vid sitt fullmäktigemöte det nationella stödpaketet för år 2014. Stödnivåerna i pak...

Månadens bild

Foto Fredrik Grannas. Bondegårdens marknad 20.9

Aktuellt
Österbotttens svenska producentförbund r.f. är en fackförening för lantbruks-, skogs- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.

Sidorna uppdaterades 14.4.2014

Nu är vi 7106 medlemmar!

Gilla oss på Facebook